Seria debat online
Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski. 

12 XI 2020 | 16:00 – 19:30

Organizator

Partnerzy

patronat medialny

Idea konferencji

Celem konferencji W Obronie Praw Kobiet jest przeanalizowanie poniższych tematów i przyjrzenie się problemowi praw kobiet we współczesnym świecie. W obecnym czasie termin “prawa kobiet” jest często używany jako slogan w ideologicznej debacie. Zrodziła się stąd potrzeba, aby przedstawić ten termin w świetle pozbawionym ideologii. Dzięki temu podjęcie dyskusji o prawdziwych zagrożeniach związanych z prawami kobiet, z którymi zmagają się one w różnych aspektach dnia codziennego, stanie się możliwe. Pozwoli to również na zaproponowanie skutecznych rozwiązań, celem wzmocnienia tych praw.  Jesteśmy przekonani, że często te aspekty, które uważane są za dyskryminujące kobiety, nie są wcale związane z realną walką, którą kobiety toczą podążając za swoimi pragnieniami. Ponadto, rozwiązania proponowane przez dzisiejsze społeczeństwo, nie mogą skutecznie wpływać na sytuację tak długo, jak są oparte na ideologicznym podłożu, którego celem jest niszczenie rodzinnych więzi.

22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny w Polsce orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją Polski. Decyzja Trybunału, będąca ważnym krokiem w kierunku pełnego uznania praw człowieka w Polsce, wywołała w całym kraju wielkie zamieszki i protesty. W związku z coraz bardziej napiętą sytuacją w polskim społeczeństwie, istnieje pilna potrzeba zorganizowania konferencji podkreślającej, że prawa kobiet nie ograniczają się dziś tylko do aborcji i życia seksualnego. Celem konferencji jest wsparcie zdecydowanej większości Polek, które nie włączyły się w protesty, by poczuły, że nie są same, stając w opozycji do zamieszek. Chcemy również pokazać, że koncepcja praw kobiet prezentowana przez protestujących jest myląca i fałszywa.

Kwestia praw kobiet musi być przedstawiona w obiektywny sposób, wolny od ideologii, po to, aby zaprezentować prawdziwe zagrożenia praw kobiet we współczesnym świecie, a także efektywne rozwiązania wzmacniające wdrażanie tych praw. Jesteśmy przekonani, że program prezentowany przez protestujących stoi w opozycji do prawdziwych potrzeb kobiet, dlatego naszym celem jest zaproponowanie najskuteczniejszych rozwiązań problemów, z jakimi borykają się dziś kobiety. Wierzymy, że współpraca wszystkich kobiet, nakierowana na wzmocnienie ich naturalnych ról, przyczyni się do poprawy trudnych kwestii, z jakimi boryka się współczesne społeczeństwo.

Transmisja VIDEO

Prelegenci

Prof. Chantal Delsol

Francuski filozof, historyk polityki i powieściopisarz. Założyciel instytutu badawczego HannY Arendt (Francja)

Prof. Angela Gandra

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kobiet, Rodziny i  Praw Człowieka. Prawnik i adwokat. Profesor Uniwersytetu Presbiteriana Mackenzie. (Brazylia)

Gabriele Kuby

Niemiecki pisarz i socjolog. Autor książki pt. ‘The Global Sexual Revolution: Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności (Niemcy)

Maria Madise

Dyrektor ds. międzynarodowych w Stowarzyszeniu Ochrony Dzieci Nienarodzonych (UK)

Sharon Slater

Prezes organizacji Family Watch International – jednej z największych międzynarodowych organizacji prorodzinnych (USA)

Valerie Huber

Specjalny Przedstawiciel ds. Globalnego Zdrowia Kobiet w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej (USA)

Laetitia Pouliquen

specjalistka i autorka publikacji z zakresu nanotechnologii, biotechnologii, technologii informacyjnej i nauk kognitywnistycznych i ich relacji Ethics and Women Attitude. Autorka: „Women 2.0 – feminism and transhumanism”. (Belgia)

Alix Lejard

od 2015 r. przedstawicielka Femina Europa przy Parlamencie Europejskim (Francja)

Justyna Melonowska PhD

doktor filozofii, psycholog. Adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autorka książek i artykułów naukowych (Polska)

Dorota Bojemska

Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aktywistka na rzecz obrony rodziny, matka ośmiorga dzieci, członek Rady Programowej Związku Dużych Rodzin 3+ (Polska)

Karolina Pawłowska

Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris. (Polska)

Program

4:00 PM – 5:30 PM (CET)

Panel I – working title: political and doctrinal contexts of the discussion on women’s rights.

Moderator:
Karolina Pawłowska, Director of Ordo Iuris International Law Center

4:00 PM – Prof. Chantal Delsol, TBA

4:30 PM – Justyna Melonowska, PhD, TBA

4:50 PM – Gabriele Kuby, TBA

5:10 PM – Maria Madise, TBA

5:30-7:30 PM (CET)

Panel II – working title: Women’s rights and right to health

Moderator:
Karolina Pawłowska, Director of Ordo Iuris International Law Center

5:30 PM – Prof. Angela Gandra, TBA

5:50 PM – Valerie Huber, TBA

6.10 PM – Sharon Slater, TBA

6:30 PM – Laetitia Pouliquen, Feminism and Artificial Reproductive Technologies.

6:50 PM – Alix Lejard, What is at stake with the sexual and reproductive health and rights (SRHR)

7:10 PM – Dorota Bojemska, TBA

kontakt

konferencja@ordoiuris.pl

Rejestracja